Patric Elsenburg

Neurochirurg
Lid NVMSR
BIG-nummer 59020850401

Als neurochirurg voer je operaties uit aan het zenuwstelsel. Daarbij wordt ook vaak samengewerkt met orthopedisch chirurgen, anesthesisten en uiteraard neurologen. Deze klinische ervaring is van belang voor het werk op het NOC, waar ook vaak interdisciplinair overleg plaatsvindt. Het is bovendien leerzaam een bepaald geval te bekijken vanuit de neurochirurgische kant of de orthopedische of neurologische invalshoek. Door de combinatie van werken in het ziekenhuis en de lange ervaring in het expertisecentrum, al vanaf de oprichting in 1993, kunnen een gedegen onderzoek en beoordeling van de cliënt plaatsvinden. Er is sprake van ‘kruisbestuiving’: ervaringen uit het ziekenhuis zijn vaak bruikbaar bij het uitvoeren van een expertise en kennis opgedaan bij het maken van een expertise kan helpen op de werkvloer in het ziekenhuis.

De lokatie van het centrum, die rust uitstraalt, past goed bij de tijd die voor iedere cliënt uitgetrokken wordt: er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten om een afgewogen oordeel over de situatie te kunnen geven. Soms is het ook mogelijk in een rapport te adviseren om in de toekomst beter met klachten om te gaan of deze misschien wel te doen afnemen.

 

Interdisciplinair overleg en de tijd nemen voor de cliënt zijn belangrijke aspecten bij het uitvoeren van een evenwichtige expertise