Wat wij doen

De specialisten van het NOC houden zich bezig met het opstellen van rapporten naar aanleiding van orthopedische, neurologische en neurochirurgische problematiek. Dankzij tientallen jaren ervaring als medisch specialist, een uitvoerige inventarisatie van beschikbare medische gegevens en desnoods nieuwe onderzoeken leidt dit tot een afgewogen eindoordeel.

Waarom?

Het traject dat gepaard gaat met zo’n objectief rapport heet een ‘expertise’. Deze kan zijn aangevraagd in het kader van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering of een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, maar ook door een rechtbank of een letselschadeadvocaat. Dit kan nodig zijn niet lang na een ongeval, maar evengoed na jarenlange behandelingen.

Wat ook de reden is voor een expertise: wij hebben altijd oog voor de problemen die ons worden voorgelegd en wij nemen de tijd voor uw verhaal. Veel cliënten ervaren het soms zelfs als therapeutisch dat er eindelijk iemand goed naar hen luistert. Wij nemen elk verhaal serieus.

Door wie?

De specialisten van het NOC zijn door de wol geverfde medici die kennis putten uit tientallen jaren ervaring in (academische) ziekenhuizen en gespecialiseerde behandelcentra. Regelmatig wordt een rapport in teamverband besproken voor een zo optimaal mogelijk oordeel.

Bij ons bevinden zich verschillende disciplines onder één dak. Wij proberen zo mogelijk alle afspraken op één dag te plannen. De bevindingen bij het onderzoek en bij het bestuderen van het medisch dossier komen wel in een afzonderlijk orthopedisch, neurochirurgisch of neurologisch rapport te staan.

In het uiteindelijke rapport geven de specialisten een weergave van uw medische situatie. Zij laten zich niet uit over een schuldvraag en respecteren eventuele tegenstrijdige belangen.