Jurgen Reimering

Orthopedisch chirurg
Lid NVMSR
BIG-nummer 89026167201

 

Het bewegingsapparaat is een fascinerend onderdeel van ons lichaam en het is dan ook een genoegen kennis en ervaring te kunnen hebben opbouwen gedurende de afgelopen jaren in het ziekenhuis, in nauw overleg met huisartsen en fysiotherapeuten om mensen met problemen van het bewegingsapparaat zo goed mogelijk te helpen.

In het NOC is het mogelijk expertises te verrichten op orthopedisch gebied in een aangename omgeving, samen met collega’s en een secretariaat, dat zich inzet voor het welzijn van de cliënten. Mensen kunnen op hun gemak hun verhaal doen en er is ruimschoots tijd om te vertellen, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze dat hebben ervaren. De opvang bij een ongeval of ziekte, een eventuele behandeling in de eerste lijn of in het ziekenhuis en nabehandeling en begeleiding kunnen dan zo goed mogelijk aan bod komen.

In zo’n gesprek kunnen ook de beperkingen wat betreft werk, hobby’s en sociale activiteiten worden besproken en uitgediept waar nodig.

Aangezien verschillende specialisten zijn verbonden aan het centrum ontstaat zo een enorme expertise om gezamenlijk hoogwaardige rapporten te maken. Er vindt ook interdisciplinair overleg plaats om de kwaliteit hoog te houden.

De mens staat bij ons centraal en we hebben oog voor zijn of haar positie in de maatschappij, waarbij een ongeval, letsel of aandoening het leven kan hebben veranderd. Daarnaast moet ook bekeken worden, welke mogelijkheden er voor herstel of verbetering zijn.

Iedereen wil toch weer zo goed mogelijk gaan functioneren.