Peter van Roermund

Orthopedisch chirurg
Lid NVMSR
BIG-nummer 89023520401

Eigenlijk wilde hij algemeen chirurg worden, maar in de orthopedie zou hij meer kans maken op een baan werd hem verteld. Inmiddels heeft Peter van Roermund naam gemaakt binnen zijn vakgebied. Zo is hij een van de eerste Nederlandse chirurgen die begon met operatieve beenverlengingen en standcorrecties. Hierbij worden pennen door het bot van een boven -of onderbeen geboord en verbonden met een uitwendig apparaat. Na voorzichtig doornemen van het bot wordt begonnen met het langzaam uit elkaar trekken van de botstukken totdat de gewenste verlenging en stand is bereikt. Het werd het onderwerp waarop Peter in 1994 promoveerde. Het werd ook een van zijn hoofdtaken in het UMC Utrecht waar hij tot aan zijn pensionering in 2014 heeft gewerkt. In 1991 begon hij met enkeldistracties: het 5 mm uit elkaar trekken van pijnlijk versleten enkels met een externe fixateur gedurende 12 weken. Hierna bleek de slijtagepijn zo veel minder dat patiënten jarenlang een verstijvingsoperatie konden uitstellen. Door dit succes is hij in 2002 begonnen met het 5 mm uit elkaar trekken van versleten knieën gedurende 6 weken dat daarna ook zoveel pijnvermindering blijkt te geven dat een knieprothese jarenlang kan worden uitgesteld. Inmiddels worden enkel–en kniedistracties steeds meer gedaan in diverse landen in de wereld.

Een van de voordelen van een expertise kan zijn dat niet eerder ontdekte orthopedische problemen alsnog naar de zorgsector kunnen worden verwezen voor behandeling.